Palvelumme

Tarjoamme HSEQ-johtamiseen, vastuullisuuteen, sekä ympäristö­lainsäädäntöön liittyviä asiantuntijapalveluita.

safetyneer-2022-green-3

HSEQ-johtaminen

Vastuullisten päätösten ja toimenpiteiden taustalle tarvitaan osaamista, kokemusta ja johtajuutta. HSEQ-asioiden yhdis­täminen yritys­toiminnan muihin tavoitteisiin on avain­asemassa, kun suunnitellaan askelia kohti turval­lisempaa huomista.  

Asiantuntijoillamme on yhteensä kymmenien vuosien kokemus yritysten ympäristö-, työturvallisuus- ja laatu (HSEQ) -johtamisesta. Johtamis­järjestelmiin liittyen tarjoamme asiantun­temustamme erityisesti 

  • HSEQ-järjestelmien rakentamiseen 
  • HSEQ-päällikköpalveluihin
  • projektipäällikkö- tai asiantuntijapalveluihin, mikäli syntyy tilapäinen resurssitarve esimerkiksi toiminnanmuutostilanteissa 
  • lupaprosessien strategiseen suunnitteluun ja läpivientiin
  • ympäristöjuridiikkaan

Vastuullisuus

Vastuullisuus alkaa siitä, mihin velvollisuus päättyy. 

Vastuullisuudeksi ei riitä, että täyttää vain lainsäädännön asettamat velvoitteet. Vastuullisuus on pitkän aikavälin työtä turvallisemman tulevaisuuden eteen. Autamme asiakkaitamme löytämään tapoja täyttää vastuullisuus­vaateet sekä yhteiskuntaa, omaa henkilöstöä että sidos­ryhmiä kohtaan – järkevällä tavalla.

Meillä vastuullisuustyö ei tarkoita muusta toiminnasta irrallista projektia, vaan muuhun johtamiseen integroitavaa, olennaisuus­analyysiin perustuvaa työskentely­tapaa, josta asiakas saa mitattavia ja liike­toimintaa kehittäviä tuloksia. 

safetyneer-2022-green-43