HSEQ

Asiantuntijapalvelut

HSEQ-johtamisjärjestelmät 

Johtamisjärjestelmät ovat työkaluja, joiden avulla paitsi ohjataan prosesseja, niin myös hallitaan yrityksen liiketoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Hyvin rakennettu järjestelmä auttaa organisaatiota onnistumaan arjessa ja seuraamaan tulosten kehittymistä. Autamme asiakkaitamme rakentamaan omaan toimintaan parhaiten soveltuvat sertifioidut HSEQ*-johtamisjärjestelmät. Olemme tukena koko prosessin ajan – ja myös sen jälkeen.

*ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

HSEQ-asiantuntijapalvelu

Nimetty asiantuntija palveluksessasi.

HSEQ-tehtävien hoito vaatii paljon asiantuntemusta ja aikaa. Me autamme silloin, kun tarvitaan tukea toiminnan kehittämiseen, tai arkisista toiminnoista ja viranomaisvelvoitteista selviytymiseen. Asiantuntijamme hoitavat sovitut tehtävät puolestasi ja vapauttavat henkilöstön omat resurssit muuhun käyttöön. Palvelumme rakennetaan aina tapauskohtaisesti, ja se voi pitää sisällään mm. seuraavia toimintoja: 

 • Neuvonta ja edunvalvonta kaikissa HSEQ-asioissa
 • HSEQ-johtamisjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen (sekä sertifiointi)
 • Kehityshankkeiden suunnittelu ja johtaminen
 • Toimittaja-arvioinnit ja toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden varmistaminen (mm. Ecovadis)
 • Viranomaisneuvottelujen ja lupaprosessien hallinta  
 • Omavalvonta
  • lupavelvoitteet
  • lakisääteiset vaatimukset
  • organisaation omat vaatimukset
 • Työsuojelutoiminnan kehittäminen 
 • Riskien arvioinnit, niiden hallinta ja minimointi 
 • Raportointi (viranomaiset/ johto)

Ympäristöjuridiikka 

Neuvonta ja asiakirjat 

Ympäristölainsäädännön syvä osaaminen ja kokemus tulkinnasta nousee keskeiseen rooliin yhä useammissa hankkeissa. Lainsäädäntö luo myös sitovan perustan sille, mille yritys voi vastuullisuustoimintaansa rakentaa. Tarjoamme asiantuntijatukea lainsäädännöllisissä kysymyksissä, on kyse sitten yksityiskohtiin liittyvästä nopeasta neuvonnasta tai kokonaisen suunnittelu- tai muutoksenhakuprosessin läpiviennistä.

Keskeinen osa tekemistämme on ympäristövaikutusten arviointiin, ympäristölupiin ja ympäristövastuisiin liittyvä neuvonta. Maaperän ja pohjaveden suojelun vastuukysymykset, ympäristövahinkovastuut sekä esimerkiksi luonnonsuojelulainsäädäntöön liittyvät kysymykset ovat tyypillisten toimeksiantojen aihepiirejä. Toimimme myös esimerkiksi kaavoitus- ja kiinteistökehitysprojekteissa asiakkaan tukena osallistuen riskien kartoittamiseen, toiminnan suunnitteluun, kauppaneuvotteluihin ja lunastusprosesseihin.

Käytettävissä on aina tarvittaessa myös teknisten ja ympäristöasiantuntijoidemme saumaton tuki. Yhteistyöllä muiden osaajiemme kanssa saavutetaan merkittäviä ajankäyttö- ja kustannushyötyjä. Lakiapu on tällöin helppo myös kohdentaa joustavasti siihen vaiheeseen, missä sitä tarvitaan.

Hankkeiden strateginen suunnittelu

Uudishankkeita ja toiminnan muutoshankkeita suunnitellessa on syytä panostaa hankkeen aikataulun ja riskien tunnistamiseen ja hallintaan, ja tehdä tietopohjaisesti päätöksiä etenemisvaihtoehdoista jo feasibility study-vaiheessa tai sitä ennen. Teemme hankkeelle oman tiekartan lupa- ja päätösmenettelyistä, sidosryhmien hallinnasta ja riskeihin varautumisesta ja tuemme sisäistä ja ulkoista päätöksentekoa sekä juridiikan että teknisen asiantuntemuksemme pohjalta.